CRISTINA SEGURA
Directora del departament de Persones Grans de la Fundació Bancaria “la Caixa”

Formació Acadèmica
Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia , secció Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, col·legiada núm. 445

Experiència Professional
Empresa: Fundació Bancaria “la Caixa” • Directora del departament de Persones Grans de la Fundació Bancaria “la Caixa”, en l’actualitat Empresa: Ajuntament de Sabadell, departament de Serveis Socials • Cap de secció del Programa de la Gent Gran del departament de serveis socials . Setembre del 2005 fins juny del 2010. o Direcció del programa de promoció de l’envelliment actiu o Direcció de l’equip de professionals Tècnic mig de gestió, adscrita al programa de la gent gran del departament de serveis socials. Novembre del 2009 – setembre 2005 Empresa: Ajuntament d’Igualada, regidoria d’Infància i Joventut • Directora d’activitats d’estiu per Infants, 1997 – 1998 Empresa: Creu Roja Anoia • Tècnica en gestió de programes i projectes socials. 1992-1994.

Experiència en recerca:
Revista Multidisciplinar de Gerontologia. Coautora de l’article, “Los mayores de 85 años en Sabadell” (Ferran Adelantado, Cristina Segura, Josep de Andrés, Teresa Feliu i Pilar Martínez), Pág. 271-278. Volumen 14, núm. noviembre -diciembre 2004. Sociedad Catalanobalear de Geriatría y Gerontologia. Asociación Multidisciplinar de Gerontología Ajuntament d’Igualada Estudi i anàlisis sobre “les condicions dels joves a Igualada” novembre 1997/març 1998. Consell Comarcal de L’Anoia Les condicions de vida en la població de més de 65 anys a la comarca de l’Anoia. Octubre de 1997